UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 15 december 2017

NOBELPRIS och SVARTA HÅL

Nobelfesten 2017.


"Mörker är bara frånvaro av ljus" - - -

Är det en tröst? Ett hot? Ett vetenskapligt faktum eller ett österländskt mantra där inget får värderas?
Är mörker bara ett tomrum?

I söndags, den 10 december, firade Sverige och hela den vetenskapliga världen Nobelfesten i Stockholm.
För mig är det årets stora högtidsstund att få se och lyssna till de senaste forskningsrönen om livets sammansatthet.

Det är kunskapstörstens Oscarsgala, det är vetgirighetens paradkalas, ja det är uppmuntran av den nyfikenhet som hän-ger sig åt lärdomslust och upptäckarglädje.

Jag älskar det! Det är som att skåda Gud på ryggen...

Eller som Albert Einstein lär ha sagt:

"Varje seriös forskare blir så småningom övertygad om att det finns en kraft i universums lagar, en kraft som är vida överlägsen människan och inför vilken vi med vår blygsamma förmåga ödmjukt måste böja våra huvuden."

Två svarta hål kämpar.


PANG!

Där smällde det till ute i rymden för några miljardersmiljoners år sedan.

Två svarta hål, med den mörkaste energi, sögs in mot varandra och kolliderade. Den ena slök upp den andra. Denna våldsamma händelse orsakade en enorm vågrörelse genom universum, som vi nu lyckats fånga upp.

Årets nobelpristagare i fysik - Rainer Weiss, Barry Basch och Kip Thorne - samt tusen forskare runt dem - har konstruerat ett mätinstrument känsligt nog att registrera dessa urgamla rörelser.

Krusningar i rumtiden avslöjar denna kollision och knyter ihop Einsteins teorier med nutiden.

- Vi har fått ett nytt verktyg som kan hjälpa oss att förstå svarta hål, supernovor och ytterst även Big Bang.

"Something incredible is waiting for to be known".

Avlägsna gravitationsvågor.
 
 
Fysik och teologi möts bakom sina resonemang i 360 graders vinkel, bakom nacken...

Mörker är inte bara frånvaro av ljus om man lyssnar till nobelpristagarna i fysik.
Svarta hål har en egen kraft, som dessutom är mycket destruktiv.

Om vi överför uttrycket till den andliga världen så kan vi ta varandra i handen.

Bibeln är tydlig med att "mörkrets furste" är en makt som är ute efter att förstöra, splittra, spränga och sluka upp.

Och den som har upplevt ondska, våld och övergrepp kan aldrig säga att "mörker är frånvaro av ljus" - nej, mörker är ren destruktion!
Och även om lampan skulle vara tänd, eller de goda stå bredvid, så kan konflikter och krig rasa fullt synligt.

Mörkret har också makt. Egen kraft och vilja att stjäla energi och liv.

Jag vill påstå att det är mer sant att säga:

"Mörker existerar även där ljuset finns".

Det är min erfarenhet.

Men hoppet beskriver Johannes så underbart skönt:

OCH LJUSET LYSER I MÖRKRET
OCH MÖRKRET HAR INTE ÖVERVUNNIT DET. Joh 1:4.

Ljuset lyser i mörkret.Vi kan lära oss av det som sker på himlavalvet och ute i universum.
De naturlagar som Gud har nedlagt i allt skapat, fungerar utifrån den intelligens som bor i varje partikel.

Men när systemet går fel, eller svarta hål kolliderar och månen får ett rött sken, då har människan i alla tider tolkat det som att fara är å färde.

Eller det omvända perspektivet; Gud låter dessa naturskeenden sammanfalla med händelser på jorden:

JESUS SA TILL SINA LÄRJUNGAR:

- TECKEN SKALL VISA SIG I SOLEN OCH MÅNEN OCH STJÄRNORNA,
OCH PÅ JORDEN SKALL HEDNINARNA GRIPAS AV ÅNGEST OCH RÅDLÖSHET VID HAVETS OCH VÅGORNAS DÅN.

MÄNNISKOR SKALL FÖRGÖRAS AV SKRÄCK I VÄNTAN PÅ VAD SOM SKALL KOMMA ÖVER VÄRLDEN,
TY HIMLENS MAKTER SKALL SKAKAS.

Skakas.


DÅ SKALL MAN FÅ SE MÄNSKOSONEN KOMMA PÅ ETT MOLN, MED MAKT OCH STOR HÄRLIGHET.

NÄR ALLT DETTA BÖRJAR, SÅ RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA HUVUDEN, TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG. Lukas 21:25


Kanske kommer Jesu återkomst orsaka ännu kraftigare gravitationsvågor... så att interferometrarna sprängs och tryckvågen genom alla tidslager blir starkare än atombomberna över Nagasaki...


Gäster från alla tidszoner.
 

Det är ett märkligt sammanträffande att just denna stad Nagasaki var så närvarande på Nobelfesten i söndags.

Fredpriset gick till föreningen ICAN som arbetar för en kärnvapenfri värld.
Den svenska ordföranden Beatrice Fihn hade sällskap av en japansk kvinna som överlevt den djävulska atombombningen över Nagasaki - stor respekt till dig!

Och ett varningens finger till USA som lägger sig i överallt och som sätter sin egen närvaro på piedestal.

ICAN i Oslo.


Även litteraturpristagaren Ishiguro har rötter i Nagasaki, men uppvuxen i Storbritannien.
Om honom sades det att han hade ett...

... "förstoringsglas som hjälper oss få syn på oss själva. Ishiguro har lyhördhet för både det ordinära och det absurda, han gör mentala avklädningsnummer utan hjältar, förövare och därmed inte heller några offer."

Ishiguro använder minnet till att bärga det förflutna. Och man kan göra fynd i Glömskans Hav.

Det är ju precis det som fysik-pristagarna har gjort! Bärgat det förflutna i form av dessa kollisionsvågor!
Ja, de har sannerligen gjort fynd i universums stora rymdhav.

Rymdhav.
 
 
Det för mig osökt vidare till nästa pristagare - Hall, Rosbach och Young - som fick Nobelpriset i biologi.

De har hittat det protein som styr vår inre klocka!
Den här "period-genen" visar att allt levande på Jorden har en cirkadisk dygnsrytm som hör ihop med jordens rotation, och därmed dygnets timmar.

Deras upptäckt förklarar varför vi mår så dåligt när vi reser mellan tidszonerna - då blir detta protein stört i sin rytm och vi kommer ur balans.

Hur många tidszoner har de svarta kollisionsvågorna färdats igenom... ; )

Och hur skall det gå när Jesus kommer tillbaka i tiden från framtiden?
Period-generna kommer att rotera med ljusets hastighet!!

Jag satt framför TV'n och noterade att forskare redan år 1729 hade studerat detta med den cirkadiska dygnsrytmen.
Man hade ställt en mimosa-planta i mörker under en längre tid, och noterade att dess blad likväl öppnades och stängdes i enlighet med dygnsrytmen.

Inte mimosa.


Idag vet man att långvarig rubbad dygnsrytm kan orsaka sjukdomar.

Den inre klockan ska visas respekt.
Jet-lag kan mildras med ljus in i ögonen till hjärnan, och att man äter i rätt tid. Mat kan justera den inre klockan samt leverns dygnsrytm.

Det betyder att Bamses kompis Skalman har helt rätt. Hans "mat- och sovklocka" är helt i enlighet med årets nobelpris i biologi!

Det visste säkert Rune Andréasson i Viken då han skapade denna tecknade seriefigur på 70-talet...

En fråga ställdes:
- Hur tar man tillvara på denna kunskap?
- Installera dagsljuslampor i skolor, ålderdomshem och andra platser, så att period-generna stabiliseras. Och slopa växlingen mellan vinter- och sommartid!

Det där sista har jag hävdat i alla år! Stör inte vår cell-klocka.

Nu får detta tidskrångel stöd av nobelpristagarnas tidszonsstudier. Tack!

Jakten på tidskristallen.


Många tycker det är lite konstigt att man kan studera ekonomiska teorier - och få Nobelpris i det.
Men i den globala tillvaron som styrs av pengar, är denna forskning nödvändig så att vi får fatt i vad det är som styr vårt ekonomiska beteende.

Pristagaren Richard H Thaler var både ödmjuk och sympatisk när han förklarade sin upptäckt:

- Ekonomer tror att de som handskas med ekonomi är fria från känslor... "econs".
Datorer och kalkylatorer är fria från känslor, men det är inte kunder och anställda...

Människors beteende är bristfälligt. Det finns ett glapp mellan ekonomiska teorier och mänskligt beteende, mellan moral och passion, marknad och våra impulser.

Vi är tankspridda, tvärsäkra och giriga. Människan styrs av individuella ingivelser och uppvisar ofta ett irrationellt beteende.

Impuls.


Thaler har fört in psykologin i de ekonomiska teorierna.
Han har visat hur viktigt det är att räkna med den "mänskliga osäkerhets-faktorn" för att göra de ekonomiska modellerna säkrare.

Hans beteende-forskning kan tillämpas på t ex hur vi pensionssparar, klimatförändringar, fattigdom.
Kärnan är girighet.
Han vill ge människan en knuff i rätt riktning, att agera mer ansvarsfullt.

Det låter som ett gott evangelium!

Tänk att man kan få ett pris för att man kommer på att man ska räkna med den mänskliga faktorn när det gäller pengar...

Den omänskliga faktorn.


Jag kopplar på Lukas text igen, den som vi läser denna vecka i 2 Advent:

VAR PÅ ER VAKT SÅ ATT INTE ERA SINNEN FÖRDUNKLAS AV OMÅTTLIGHET OCH DRYCKENSKAP OCH LIVETS BEKYMMER,

ANNARS ÖVERRASKAS NI AV DEN DAGEN SOM AV EN SNARA,
FÖR DEN SKALL KOMMA ÖVER ALLA SOM BOR PÅ JORDEN.

HÅLL ER VAKNA HELA TIDEN OCH BE ATT NI FÅR KRAFT ATT UNDFLY DET SOM VÄNTAR OCH KAN STÅ UPPRÄTTA INFÖR MÄNNISKOSONEN. Lukas kap 21:33-36

Vaksamheten över tidens tecken fördunklas av två ytterligheter.

Gå inte genom väggen.


Det ena är att man struntar i allt, det är ändå ingen idé att bry sig om denna värld som sakta glider mot sin undergång... så man super sig full och flyr in i artificiella världar.

Det andra är att man blir så bekymrad att man grubblar sig fördärvad av allvaret, och bär jorden på sina egna axlar. Låt Skaparen bära sin del, och du din lilla lilla del.

Att hålla sig vaken hela tiden låter som en evighetslång jet-lag genom världens alla tidszoner...
Men det är inte så det är menat, förstås.

Det är den andliga vakenheten det gäller, att inte vara naiv inför det som sker, och att våga kalla mörker för mörker, och ljus för ljus.

Att vara andligt vaken är att kunna tala om kunskap och sanning, i motsats till likgiltighet och relativism.

Denna vakenhet hjälper oss också att inte tro på alla som själv utropar sig till Messias, eller kung över alla kärnvapen.

Var vaksam.


"Samarbete ger acceleration i utveckling".
Ja, samarbete ger ökad insikt i vad som är rätt och fel, var slukhålen är och hur mörkrets furste förkläder sig till ljuset ängel.

Så låt oss fortsätta studera både fysik och teologi, biologi och bibelvetenskap.
Vi skådar alla Gud på ryggen. I ödmjukhet.

Mörker är inte frånvaro av ljus. Mörker existerar även där ljuset finns.
Men ljuset är starkare.

Gravitationsvågade hälsningar från

Helene Sture Svartahålfelt,

- hängiven Nobelfestanhängare och evangelieläsare.

Kunskapsfest.


P.S. Visste du att namnet NOBEL kommer ifrån Skåne?
Ortsnamnet V Nöbbelöv latiniserades till efternamnet Nobelius, som sedan blev Nobel!

tisdag 12 december 2017

JERUSALEM HÖJ UPP DIN RÖST - Chanukka

Menorah utanför tempelmuren, Jerusalem.


Röken från bombattentatet mot synagogan i Göteborg har lagt sig.
Säkerhetspådraget mot judar i Sverige intensifieras.

Och idag firar de sin ljusfest, CHANUKKA.

Jag sitter i Tyska kyrkan och spelar psalmer på elpianot i väntan på att Tidegärdsbönen skall börja.
De spröda tonerna får ackompanjemang av snarkningar under en kyrkbänk. Först blir jag rädd - alla främmande ljud känns hotfulla.
Men så ser jag den korpulente mannen som lutar sig mot ett element...

Det händer ofta att hemlösa kommer in i kyrkan för att värma sig en stund.

Psalm 106 är rykande aktuell med sin text, nu när USA's president har fattat beslut att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem - Israels huvudstad.

Tel Aviv.


JERUSALEM, HÖJ UPP DIN RÖST!
  OCH DOTTER SION FATTA TRÖST.
    DIN KONUNG KOMMER OCH HANS HAND
      SKALL RÅDA ÖVER ALLA LAND. Sv Ps 106:1

Dessa rader skrevs för ca hundra år sedan, 1813, av Johan Olof Wallin, på en melodi av Martin Luther, 1519.
Det är nr 106 i vår psalmbok.

Här sitter jag...

Jerusalem, höj upp din röst!


Varje land har rätt att besluta var deras huvudstad ska ligga.
Israel har sedan kung Davids tid alltid levt utifrån att Jerusalem är deras centrum.

De dagsfärska arkeologiska utgrävningarna visar gång på gång att det judiska folket har varit närvarande i Jerusalem sedan 3000 år tillbaka.

Det senaste fyndet är några sigill från kung Hiskias tid, med inskription på gammalhebreiska.

UNESCO, FN's världsarvsorganisation, är dock inte glad över Israels arkeologiska fynd runt tempelberget.
Majoriteten i UNISCO är nämligen muslimer, och varje fynd av judisk närvaro i Jerusalem försvagar deras argument att ha företräde där.

Hiskias sigill, utgrävningar 2017 i Jerusalem.


När Israel enade Jerusalem 1967 beslöt man att låta Waqf, den muslimska auktoriteten över tempelberget, bestå.

Enligt den överenskommelse, som slöts för femtio år sedan, är att låta icke-muslimer ha tillträde till tempelberget vissa timmar på vardagar.
Detta ifrågasätts ständigt av muslimska kritiker.

Jag var själv på plats i våras och såg detta med egna ögon. Vem som helst fick komma till Klagomuren och bedja där, men Al Aksa moskén strax ovanför muren var stängd.


                          Klagomuren var öppen för alla. Moskén var stängd.


Donald Trumps beslut att flytta USA's ambassad har väckt en massiv aggressiv motreaktion hos muslimska palestinier. De hotar med en ny intifada och jag undrar:

- vilket problem är störst; att ett land flyttar sin ambassad till landets huvudstad, där den bör ligga,
- eller den våldsamma aggressionen?

Vi är rädda för den islamistiska terrorn. Bäst att hålla sig väl med dem som är argast. Svensk politik prioriterar inte sanningen, utan fattar beslut som ska låta det vara så lugnt som möjligt i sandlådan, även om det bygger på hot och lögner.

Vilka är palestinierna?

De har inte varit något folk särskilt länge. De har egentligen inget eget landområde.
Det ottomanska riket (1517 - 1917) ersattes av Belfour-deklarationen 1917, och då fanns det inget som kallades "det palestinska folket" enligt PMW (Palestinian Media Watch) - historiker Abd Al-Gahni).
Inte heller fanns de gränser då som palestinierna idag hävdar som sina.

                             Filistéernas fem städer i Israel.


Jag spelar vidare på elpianot i Tyska kyrkan:

EN SANNINGENS OCH NÅDENS TOLK
  TILL VÄRLDENS KONUNGAR OCH FOLK
    HAN KOMMER, FRID HANS HÄLSNING ÄR
      OCH KÄRLEKEN HANS SPIRA BÄR. Sv Ps 106:2


En mycket intressant intervju på MEMRI (Middle East Media Reseasch Institute) visar den muslimske journalisten Abdullah Al-Hadlaq, som försvarar judarnas rätt till sitt land Israel.
Hans uttalande sändes i kuwaitisk television den 28 nov 2017.

Han utmanar de arabiska ländernas inställning till Israel, och säger:

- Var sig du gillar det eller inte, Israel är en självständig och suverän stat. Staten existerar och har en plats i FN. De flesta fredsälskande och demokratiska länder erkänner Israel, säger Abdullah Al-Hadlaq, och fortsätter:

                          Enad stad, 1976 - 2017.


- De länder som inte erkänner Israel är tyranniska och förtryckande, Nord-Korea till exempel.

Denne muslimske journalist är tydlig då han säger:

- Det är inte tal om en ockupation, det rör sig om ett folk som har återvänt till landet de blivit lovade, och citerar en vers från Koranen, som bekräftar detta:

ALLAH HAR GETT DEM LANDET, DET HAR INTE STULIT DET.

... och antyder därmed att det är palestinierna som står för stölden.

Tyvärr vet jag inte vilken sura han citerar. Kanske vet du, bäste läsare?

                    50 årsfirande i maj 2017.
 

Koranen är motsträvig då hälften av surorna (kapitel) kom till under Muhammeds första tid då han sökte samförstånd och anhängare.
Den andra halvan hör till den hotfulla perioden då Muhammed fick många fiender, och blev krigsherre i sin strävan att få så många som möjligt med sig.

Dessa verser står inte i kronologisk ordning, därför är det mycket svårt att se sammanhanget, även för vana läsare, har mina muslimska vänner förklarat.

Den fromme muslimen kan välja samförståndsverserna som är äldre, medan de ilskna männen hellre väljer de något yngre verserna om att förgöra judarna - och det var det som hördes på Möllevångstorget i Malmö här om dagen.

              Donald Trumps beslut.


JUDARNA SÄGER: "ESRA ÄR GUDS SON, OCH DE KRISTNA SÄGER "KRISTUS ÄR GUDS SON".
DETTA ÄR VAD DE FÖRA PÅ TUNGAN; DE LIKNA DEM SOM VORO OTROGNA FÖRUT.
MÅ GUD FÖRGÖRA DEM!
HURU KUNNA DE VARA SÅ FÖRVÄNDA?

HAN ÄR DEN SOM SÄNT SIN APOSTEL (Muhammed, min anm.) MED VÄGLEDNINGEN OCH SANNINGENS RELIGION,
FÖR ATT GIVA DEN SEGER ÖVER VARJE ANNAN RELIGION; OM OCK MÅNGGUDADYRKARNA SKULLE HARMAS.

Citat ur SURA 9:30 och 33.

                        Helig bok för muslimer.


Men i modern tappning av den stora grupp palestinier som bor i Malmö, tolkas dessa versar så här, på modernt språk:

"Mohammeds armé skall återvända, beväpna mig, gör mig tjänsten.
Oh, kniven, den som offrar sig!
Ner ner med Al-Saud (kungahuset i Saudiarabien) och ingen normalisering med judarna.
Slå till med kniven, slå till, var inte rädd!
Vi dör. Palestina lever!!"

Denna våldsbejakande antisemitism fick julgranen på Möllevångstorget att börja darra... för att inte tala om alla de politiker, som älskar mångfald som princip, men som inte förstår att det finns ideologier som går i motsatt riktning med vår människosyn.

Det var den palestinska gruppen själv som lade ut sin video på Facebook den 8 december 2017.


                          Böner instuckna i Klagomuren.


Bäva gör mången judinna och jude idag, när de tänder sin Chanukka-ljusstake... Vågar de ha den i fönstret? Eller är det bäst att flytta in ljusstaken en bit i rummet så att den inte syns?

Denna vackra ljusfest har anor tvåtusenetthundra år tillbaka i tiden, mellan Gamla och Nya Testamentet, under Mackabéerupproret.

Det började med att Alexander den store bredde ut det grekiska herraväldet redan på 300-talet, och omfattade då hela östra Medelhavsområdet, ända bort till Indien.

Överallt där han drog fram införde han grekisk-hellenistisk kultur, vilket blev en väldig utmaning för judarna och deras hebreiska kultur och religion.
Det var mycket nära att judendomen försvunnit då...

Kulmen nåddes år 167 före Kristus, då Antiokus IV Epifanes vanhelgade templet genom att offra en gris på altaret... Dessutom byggde han ett altare åt grekiska gudar där inne, och en staty av Zeus.

        Filistéer - palestinier?! Nej.


Jag läser i Bengt Berggrens bok "Herrens högtider" (tryckt av Shalom) hur grekerna först var mycket imponerade av den judiska kulturen, med sin starka grundlag, sin höga läskunnighet och den unika välfärdsstrukturen som inte fanns någon annanstans i den antika världen.

Men den judiska identiteten var i farozonen då den grekisk-hellenistiska kulturen tog över mer och mer.
Sedan kom den tyvärr att prägla även kristendomen, vilket vi lider av än idag... tankens dominans över kroppen, gnosis istället för Guds uppenbarelse.


Nåväl, det hela exploderade då Antiokus Epifanes utlyste ett påbud i den mångkulturella och toleranta antika världen att nu var all annan religion förbjuden.
Han bannlyste judendomen och förorenade templet, vilket förutsades av profeten Daniel:

.. SLOG NED SANNINGEN PÅ JORDEN. Daniel kap 8:12

Mackabéerna gick till anfall. De blev förödmjukade av att tvingas avsäga sig sin tro.
Antiokus såg sig själv som gud och gjorde sig en egen staty som avgudabild.
Bara man bugade sig ned och tillbad den, utlovades man ära och rikedom.

Om inte, var det halshuggning som gällde.

Intet nytt under solen...

                                David mot Goliat, filistén.


Läs vidare själv i Hebréerbrevet kap 11:35-40 och i Judits bok.

Mot alla odds slog mackabéernas lilla gerillaarmé den mycket större och bättre rustade yrkesarmén från Syrien. Efter tre års strider befriades Jerusalem.

JERUSALEM HÖJ UPP DIN RÖST!
OCH DOTTER SION FATTA TRÖST...

Templet renades och återinvigdes 178 före Kristus. (har jag rätt årtal?).

Men hur skulle man kunna tända Menoran, den stora sexarmade ljusstaken?
Endast den första droppen av all jungfrulig olja fick samlas upp i översteprästens oljekrus.

Det lilla krus av olja man hittade i templet skulle bara räcka en enda dag. Det tog åtta dagar att framställa denna speciella olja. Men undret inträffade - Menoran fortsatte lysa i åtta dagar och reningen av templet var ett faktum!

               Väntan.


Men ett större under var den militära seger som judarna vann över det grekiska imperiet, skriver Bengt Berggren.

Så, CHANUKA-ljusstaken är symbolisk för den verkliga segern.
Judendomens andliga seger överlevde.
Ljuset segrade över hednisk avgudadyrkan. Utan denna seger hade förutsättningarna för Jesu liv varit helt annorlunda.

Läs vidare: Johannes evangelium kap 10:22-23 där det står hur Jesus gick omkring i pelarhallen då tempelinvigningens högtid inföll i Jerusalem, den 25:e i månaden Kislev - alltså omkring november, december.

               Må Guds ljus lysa.


ETT SALIGHETENS SÄNDEBUD
  TILL JORDENS BARN FRÅN JORDENS GUD
    HAN KOMMER, HOPPET FÖREGÅR
      OCH GLÄDJEN FÖLJER I HANS SPÅR. Sv Ps 106:3

Grekernas avsikt för tvåtusenår sedan var att "slita hjärtat ur judendomen".
De ville förstöra den judiska religionen genom att reducera allt till symbolism.

Istället för att förstöra templet (vilket ändå skedde år 70 efter Kristus) förorenade man det med avgudadyrkan.
Ljuset i Menoran slocknade och Guds ord tystnade.

De militanta palestinierna vill detsamma idag, slita hjärtat ur judarna, ja, ur sitt land över huvud taget.

Enligt dagens forskning från museet i Ashdod i Israel så kom filistéerna från de grekiska öarna. De var utdrivna från Mykene, på grund av tryck från Donau i norr.

Jag funderade på om det finns något samband mellan dagens palestinier och dåtidens filistéer (namnet är snarlikt), men det gör det inte har jag fått veta.
Dagens palestinier är av blandad bakgrund, framför allt från Egypten och Saudiarabien. Det kan man veta genom deras efternamn i denna region.

Dessa palestinier började sin invandring då det moderna Israel tog fart. Där fanns det jobb och har intensifierats efter 1967. Jeriko, till exempel, hade 1.500 invånare då, nu har Jeriko 30.000 invånare.


Filisteiskt museum i Ashdod.
 

Jag har ingen chanuka-ljusstake, ingen bild heller på en sådan, men i hjärtat gläder jag mig med mina judiska vänner och deras firande idag.

Den rena oljan representerar Guds ord, som är Ljuset - djupet och meningen i Bibelns tro på Gud.

Grekerna visste för tvåtusen år sedan att om de förorenade tempeloljan så skulle det släcka ljuset från Menoran. Det förklarar varför grekerna så noggrant sökte igenom tempelområdet i jakt på översteprästens krus, förseglat med sigill.

Jag undrar stilla om det finns tunna underliggande trådar från denna händelse till dagens UNESCO, där majoriteten av muslimer inte vill att judarna ska fortsätta utgrävningarna runt tempelberget.

Bit för bit hittar de sitt styckade hjärta...

Bit för bit.


Den snarkande hemlöse mannen vaknade till. Jag tror nästan att han slog huvudet i elementet, där hans regnblöta jacka hängde på tork.

Han tittade generat åt mitt håll, och jag kunde inte låta bli att le mot honom.

Ljuset på altaret i Tyska kyrkan i Karlskrona lyste med stadigt sken.

Endast Helig Ande gör människan fri.

I alla tider!

Det är viktigt att lära sig av historien. Likaså att läsa varandras skrifter och föra dialog. Och att inte blunda för konfliktens kärna, vilket religiösa analfabeter i Sverige ofta gör.
Sök kunskap. Bli vänner. Var uppmärksam. Vaka. Sov inte!

Snarkningar i Karlskrona.


G-dur, e-moll, d-moll och C...

ALL VÄRLDEN STÄMME UPP MED FRÖJD
   PRIS VARE GUD I HIMLENS HÖJD!
     VÄLSIGNAD BLIVE JORDENS KRETS
       OCH MÄNSKAN BÄTTRAD OCH TILLFREDS. Sv Ps 106:4


Fridsfursten är efterlängtad.


Fredshälsningar till er alla från pianoklinkaren, teologen och Israelresenären Helene F Sturefelt,

- som är angelägen att en annan infallsvinkel än svensk massmedias ska komma till tals.
- Israel är Guds egendomsfolk. Därifrån vill Gud sända välsignelse till ALLA folk. Ta emot den.

onsdag 6 december 2017

RELATIVISM contra "Min" SANNING Länk till ONENESS

Relativt kallt.


Min sanning. Och din sanning... Så kan man inte säga! Då tömmer vi själva ordet på sitt innehåll.
Åsikter och tyckanden är inte detsamma som "sanningen".

Sanningen har blivit relativ. Relativismen är den nya sanningen, där trosbekännelsen lyder:

- Var och en blir salig på sin tro! Med ett brustet halleluja...

Välkommen till ett inlägg som vill spräcka hål på vår tids svårighet att hantera frågan om det finns en absolut sanning.
Inspiration kommer från en av Sveriges bästa apologeter - försvarstalare - av kristen tro, min studentkamrat Stefan Gustavsson, som varit ansvarig för CREDO-Akademin i många år.

Hans bok heter "Kristen på goda grunder" med skarp intellektuell framtoning. Inget snömos, alltså...

Jag kommer också att låta dig ana konsekvenserna av detta via det österländska inflytandet från Oneness-rörelsen.

Jag tar min utgångspunkt i en av texterna som lästes nu på 1 Advent (det spelar ingen roll, texten är i högsta grad allmängiltig). Jesus ger en förklaring till varför han är här:

JAG HAR FÖTTS OCH KOMMIT HIT TILL VÄRLDEN FÖR DENNA ENDA SAK:
- ATT VITTNA FÖR SANNINGEN.
DEN SOM HÖR TILL SANNINGEN LYSSNAR TILL MIN RÖST. Johannes evangelium kap 18:37.

Plus eller minus?


Men vi orkar inte. Det finns så många röster. Vi lever i en pluralism där mångfalden övermäktigt väller över oss. Vad är rätt? Vad är fel?
Äh... det går nog bra med det mesta. Lite skit rensar magen. Och själen.

Okunskapen och lättjan griper omkring sig.

För att inte tala om rädslan. Om jag skulle hävda att Jesus är sann, då är ju de andra fel ute... Eller?
Det är fult att säga så. Och inte politiskt korrekt.
Även i kyrkan ska vi vara korrekta. Så vi kan väl säga att Jesus är lite grann sann, i alla fall?

Vad är det som har hänt?

Det är väl minusgrader då...


Stefan Gustavsson ger oss tre punkter (sid 151):

1. Den sociologiska utvecklingen visar att vi har gått från ett enhetssamhälle där kristendomen definierade tillvaron, till ett pluralistiskt samhälle där globaliseringen ger oss tillgång till kunskap om hela världen.

2. Det har skett en avgörande filosofisk utveckling. Upplysningstänkarna på 1700-talet satte människan som alltings mått.
Från början var man optimistisk men sedan insåg man människans begränsning. Det finns alltid mer kunskap att utvinna. Därmed blir all mänsklig kunskap relativ.

3. Även en avgörande teologisk utveckling har ägt rum. Fram till Upplysningen var alla överens om att Bibeln sågs som Guds ord till människan.
Idag ser allt fler Bibeln som människans ord om Gud. Utifrån det perspektivet finns det ingen anledning att ge Bibeln en särställning i sanningsfrågan.

Därför, menar Stefan Gustavsson, och jag med honom, måste vi ta relativismen på allvar.

Ärligt talat, jag kan inte ägna mitt liv åt något som är relativt... föränderligt och opålitligt.
Jag vill bygga mitt liv på det som är sant, hållbart och bärkraftigt ända in i evigheten!

Och det är skillnad på lättmjölk och grädde. Men det ser jag inte om jag står borta vid entrén...
Det är nödvändigt att ha rätt perspektiv när man bedömer en företeelse - inte för stor distans, men heller inte för nära.

Det gäller Jesus också. Det är ju honom det handlar om!
Det är inte lätt för oss som bor i Mellanmjölkens land att våga komma närmare...

Vet inte säkert...


Tillbaka till boken "Kristen på goda grunder". Nu ska vi kritisera relativismen!
Stefan skriver:

"Relativismen är emotionellt och socialt attraktiv eftersom den till synes löser spänningarna mellan motsatta uppfattningar och därför hjälper oss att leva harmoniskt med våra olikheter.
Men från ett intellektuellt perspektiv är den ytterst problematisk."

Här följer tre punkter av kritik mot relativismen (sid153):

1. Logiskt sett är satsen "allt är relativt" självmotsägande och självupplösande.

Om allt är relativt, finns det ju en sak som gäller överallt för alla människor, nämligen att allt är relativt... Men då är ju inte allt relativt!
Relativismen förnekar den absoluta sanningen genom att införa en ny sanning!

Allt är relativt är den absoluta sanningen....

2. Relativismen håller inte för sin egen kritik.

Ett av dess mest vanliga argument är att det är arrogant och intolerant att hävda en absolut sanning.
En vis människa måste ju inse sin begränsning och ha en ödmjuk hållning till andra uppfattningar.

Men relativismen ställer ju själv upp en absolut sanning då den hävdar att man kan inte veta om det finns en absolut sanning...

Hur kan man inte veta det??

Hur kan saften inte rinna ut?


Kommer du ihåg berättelsen om de fem blinda männen som fick känna på en elefant?
Alla kände på olika kroppsdelar och beskrev elefanten helt olika:
- skrovligt skinn, lång snabel, tunn svans, jättestora platta öron, benhårda betar...

Ingen hade helt rätt. Sanningen om elefanten var relativ...

Men exemplet har en allvarlig hake, skriver Stefan Gustavsson. Vem är egentligen den seende betraktaren som vet att helheten är en elefant, och inte bara ett ben eller betar?

De fem blinda männen är Moses, Buddha, Shiva, Jesus och Muhammed... alltså de fem stora världsreligionerna. Men vem är då betraktaren?
Jo, det är själva Relativismen!

Det är relativismen som ser helheten, och som bedömer de andra religionerna som bara relativt seende.
Man placerar alltså sig själv i den position som man förnekar att andra kan ha!!

Berättelsen, som ger sken av ödmjukhet, uppvisar istället stor arrogans.

Vad är en elefant?


Observera, skriver Stefan Gustavsson, att den kristna tron inte är en sanning som en människa tänkt ut!
Den är inte resultatet av att kristna människor tänkt klarare eller djupare än andra, eller sökt bättre och ihärdigare, nej! Kristen tro är helt och hållet en uppenbarelse från Gud.

Den kristne säger därför inte:
- Kom och titta på den absoluta sanning jag har formulerat...

Utan säger:
- Kom och titta på den absoluta sanning som har visat sig för mig, av Någon Annan.

Den kristne placerar sig alltså inte i någon position över andra.

Kom och sätt dig bredvid.


Nu till den tredje kritiken:

3. Relativismen gör inte rättvisa åt religionens anspråk. Istället brottar man ned dess absoluta anspråk och reducerar den till "ett ben på elefanten."

Relativismen är alltså en återvändsgränd. Gud kan inte både finnas... och inte finnas...
Guds existens är inte beroende av dig och vad du tycker... hur mycket TV-tablåerna än erbjuder program som "Min sanning".

2 plus 2 blir inte 5 hur mycket jag än hävdar det.

JESUS HAR KOMMIT FÖR ATT VITTNA OM SANNINGEN...


I kölvattnet av allt detta passar den österländska meditation in väldigt väl.
Där uppmanas man att låta tankar och känslor komma och gå, utan att värdera dem. Varför? Därför att allting är relativt!

Det innebär att den inre kompassen för vad som är rätt och fel alltmer suddas ut.
Jag får allt fler samtal från kvinnor som nu lämnar New Age och Yoga för att de upplever en baksida av detta falska ljus.

Ljuset är mörkt.


Jag klipper in ett stycke här från en blogg som har huvudet i himmelen och fötterna på jorden:

www.BibelFokus.se

"För många kan det vara förvånande att new age får så pass fritt och ogenerat utrymme i kristna församlingar som under konferensen Andlighet i en ny tid och konferensen Hel Människa, Hel Jord. Men detta är inget som skett helt plötsligt. Det är en noga planlagd strategi hos Föreningen Brobygge och & Dialog.
Det som de flesta inte känner till är att Brobygge och & Dialog ingår i en världsvid internationell och interreligiös enhetsrörelse, Oneness, som till sitt väsen faktiskt är antikristen, enligt Bibelns definition.

Oneness opererar genom att aktivera och förmedla andliga ”energier” som inte är Guds helige Ande. Det sker genom olika former för djupmeditation (kontemplation) med rötter i yoga och hinduism och Oneness blessing (= deeksha/diksha), dvs förmedling av ett ockult andedop genom handpåläggning. (Jfr:  Marie Ryd, en retreat i Indien via länken http://www.tidenstecken.se/bro0newage2.htm och programmet för Andlighet i en ny tid, där deeksha finns med!)

Dessa andliga upplevelser, som lätt förväxlas med biblisk pånyttfödelse och dop i den helige Ande, leder steg för steg för allt längre bort ifrån Jesus Kristus och klassisk kristendom.
Konsekvensen blir en mystik teologi, som de facto är hinduism i kristen förpackning.

Tydliga exempel på detta är de tre självbiografiska böcker som skrivits av styrelseledamoten och PR-ansvarig i Föreningen Brobygge & Dialog, Ingrid Krianon: Vi och alltet, Guds Närvaro i människan och Att upplysa jorden.

I böckerna beskriver Krianon sin egen andliga utveckling från 1989 till 2005 genom frigöring av kundalinikraften och budskap från guider i andevärlden. Böckerna marknadsförs av det nyandliga förlaget Vattumannen och säljs på Brobyggets konferenser.

Jfr följande länkar:
http://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=74807
http://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=63423&
http://www.kreaprenor.se/main.asp?g=10&r=255

Slut citat från www.BibelFokus.se

Ljuset är plus.


Relativismens poäng är inte avsaknaden av sanning, utan att vi inte kan veta vad som är sant, och därmed inte kan ta ställning.

Men Jesus själv ställer oerhört höga anspråk på vem han är!
* Guds son och ETT med Gud Fader.
* Världens frälsare
* Den som skall komma tillbaka vid tidens slut och upprätta allt.

Det gör varken Buddha eller Muhammed.

Buddhister vallfärdar till Buddhas grav för att hedra sin döde mästare.
Muslimer vallfärdare till Muhammeds grav för att hedra den döde profeten.
Men den kristne går inte till någon grav - för den är tom! - utan vi erkänner en levande herre! Jesus är uppstånden.

Vi stannar här.
Du får själv pröva sanningshalten. Testa Jesus. Kom närmare. Studera det Jesus säger.
Fråga dig vad det innebär för dig att levande Gud kommit oss mänskligt nära.

New Age säger att människan är gudomlig.
Old Age säger att människan är syndig.

Hur ser världen ut? Döm själv.

Absolut sanna hälsningar från Helene Sture Relativfelt,

- som är kristen på goda grunder,
- som inte kan se skillnad på lättmjölk och grädde, men däremot vet vad pestskråp är!

Pestskråp.

söndag 3 december 2017

1 ADVENT i MJÄLLBY

Mjällby välkomnar.


Fotbollsplanen var tom och tyst. Men i Mjällby kyrka var det desto mer folk!

Det är 1 advent och vi firar en av kyrkoårets största högtidsdagar, då även "vanligt folk" går till kyrkan. Ca 10 % jämfört med en vanligt söndag då det är 1% av Sveriges befolkning som kommer.
Men det är likväl fler än vad som går på fotbollsmatcher... Eller?

"Bered en väg för Herran", "Hosianna Davids son" och "Gå Sion din konung att möta" är fortfarande de sånger som håller ihop våra traditioner.

Desperata julmixrecovers på radion kommer och går, men de gamla psalmerna består.
Eller är det jag som börjar bli gammal?
Nej, jag är bara så trött på ytlighet och längtar så efter djup och allvar.

Håller ihop.
 

Spelar det någon roll att vi år efter år läser evangeliet om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna?
Är det viktigt att få höra orden:

HERREN BEHÖVER DEM...

... om en mamma som var en åsna och hennes föl? Om Gud behöver dessa lastdjur, hur mycket mer behöver Han då inte dig och mig?!

Kan det kvitta om vi ännu en gång får höra den Gud sänder till oss är ödmjuk, och inte som de andra ledarna?

SE, DIN KONUNG KOMMER TILL DIG, ÖDMJUK OCH RIDANDE PÅ EN ÅSNA, PÅ ETT LASTDJURS FÖL.

Kommer han nu igen?
Läste ni inte samma text förra advent? Har ni inga andra berättelser?

Samma... om igen.


Presidenter kommer och går. Diktatorer tar makten, men blir avsatta. Militärledare mutar sig till makt men försvinner, med blod. Profeter säger sig tala å Guds vägnar men tystar dem som är emot honom.

Männen talar högt, syns och hörs, men försvinner sedan in i historiens dimma. För att aldrig mer komma tillbaka, utom i historieböckerna där de kanske blir en notis.

Men med Jesus är det annorlunda.

Han tog inte makten. Den var honom given. Av Gud själv.

Han mutade inte sig fram. Tvärt om så var hans motståndare mutade för att sprida falska rykten om honom.

Han tystade inte dem som hade annan uppfattning - han argumenterade som den mest lysande retoriker vi känner. Eller så gick han sin väg.

Han red inte in på någon vit häst, han kom inte i en lång limousin. Nej, det var en åsna som bar honom fram...

Jesus förkortade ingens liv. Tvärt om, han gav sitt eget liv.
Han tog ingen människas blod. Tvärt om, han gav sitt eget blod som insegel på det nya förbundet som Gud nu upprättade.

Tystar ingen.Och - Jesus är den ende som kommer tillbaka! Gång på gång!
Inte i historieböckerna eller i vår tideräkning.

Jesus kommer tillbaka till oss i våra hjärtan.

För det är det evangeliet gör med oss! Den upprepande berättelsen påminner varje åhörare att det är så Gud gör med oss - kommer tillbaka, när vi har glömt honom.

Eller tappat bort vår själ.

Jesus kommer tillbaka!
 

På barnens dansshow i lördags sa presentatören "Benjamin Syrsa":

- Känner ni också att julstressen får en att tappa "musten"...? Tomten kommer inte heller i år, han har "säckat" ihop... våra krav tog "knäcken" på honom.

Leendet satt snett i mungipan.

Det yttre får så mycket uppmärksamhet att tomheten blir total när allt pynt är på plats.
Nu kan det hända... vad det nu är som ska hända...

Händ nu! Kom nu!

Step By Step 2017.


En som verkligen blev överraskad av Jesus var den danska journalisten Charlotte Rördt.
Hon var en vanlig "kulturkristen" som lät döpa sina barn men inte brydde sig särskilt mycket om själva kristendomen.
Till en dag då hon var på resa i Spanien:

"Hon var på en guidad tur i ett femhundra år gammalt kapell. Där inne i sakristian kände hon plötsligt hur hennes fötter blev som fastgjutna i stenplattorna.

- Efter några minuter kom jag till sans, men tillbaka hemma i Danmark såg jag en dag en ljusstråle i pannan och kände att det hade med Gud att göra.
Flera nätter vaknade jag av en dröm där en stämma kallade på mig från kapellet. Jag kände att jag var tvungen att åka tillbaka."

Några månader senare var Charlotte Rördt åter på plats i Ubeda i Spanien, och då visade sig Jesus  framför henne, i naturlig storlek.

Jesus i Mjällby.
 

- Det är starkare än en förälskelse. Helt omskakande. Hela mitt sätt att vara förändrades. Nu vet jag att Gud existerar, det är ingen tro, det är ett vetande. Jag lever med en absolut sanning och det påverkar hur jag ser på andra människor.

Tidningen Dagen berättar vidare om Charlotte hur hon försökte förstå vad hon hade varit med om.
Hon sökte i vetenskapen, hos präster och i det hinduiska kundalini.
Men där fanns inga svar.

- Efter mötet med Jesus hade jag många fysiska reaktioner. Jag tappade 20 kilo på två månader, hade skakningar i hela kroppen och såg hur ljusstrålar kom ut från mina händer.

- Jag var rädd att bli tokig och ville ta reda på vad som hände, men i nordisk, protestantisk tradition har vi ingen teologi för sådant här, säger journalisten Charlotte Rördt, och efterlyser samtal kring hur vi får ihop fysiskt andliga upplevelser med vår verklighet.

Läs hennes bok "Jag mötte Jesus" !

Samtala!


Det här är en underbar 1 Advents-berättelse! Precis så är det. Jesus kommer till oss.
Visserligen är det mycket ovanligt att det sker så fysiskt påtagligt, men Helig Ande rör vid oss alla då vi läser Bibelordet.

Kännetecknet är att vi blir berörda. En förändring sker.

Ingen av oss kan "hitta på" en varaktig sinnesstämning som förändrar hela livet. När glittret är nedplockat då ligger det där i lådan.

Men blicken från Jesus kvarstår. Hans ödmjukhet. Hans ständiga återkomst.

Ständig återkomst.Så när vi tänder det första adventsljuset, då blir det som en landningsbana för Jesus, ljuset, att stanna kvar hos oss.

Men det gäller att ta tillvara på dagarna - i år förlorar vi en adventssöndag eftersom 4 Advent infaller på själva julafton.
Så skönt för kyrkans präster! Det är mycket nog att göra under storhelgerna.

Kanske frigörs tid för mer av själavård, i fall någon skulle ringa och säga att det kommer ljusstrålar ur händerna...

Vem av landets stora skara av prästkragar skulle kunna ta sig an ett sådant samtal?
Förlåt mig, men vi har ju så fullt upp av att diskutera ordvändningarna i kyrkohandboken, genus-analysera våra arbetsplatser och HBTQ-certifiera alla anställda så det är lätt att missa någon som har mött Jesus mitt i allt det här...


Landningsbana.
 

Men episteltexten tar oss i så fall i örat:

NI VET VAD TIDER LIDER; DET ÄR DAGS FÖR ER ATT VAKNA.
TY NU ÄR VÅR RÄDDNING NÄRMARE ÄN NÄR VI KOM TILL TRO.

NATTEN GÅR MOT SITT SLUT OCH DAGEN ÄR NÄRA.
LÅT OSS DÅ LÄGGA AV OSS MÖRKRETS GÄRNINGAR OCH TA PÅ LJUSETS RUSTNING... Romarbrevet kap 13:11

Är du vaken?
Eller sitter du kvar på fotbollsläktaren i Mjällby och undrar när matchen börjar?

I kyrkan är vi redan igång, i alla fall i Mjällby, där detta inlägg inspirerades av den duktiga och omtyckta komministern.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande!


För övrigt fick jag frågan själv vid kyrkkaffet:
- Är du en religiös präst? Det verkar så. Alltså... att du tror på vad du läser.

Ja. Det är jag. Om det betyder att jag är troende. Men frågan gav mig obehag... För vad är motsatsen?

- Varför frågar du?
- Jo, för de andra verkar inte vara det... så mycket... tycker jag.

Har Rolf rätt?

Nu tänker jag tända ett ljus till. Jag firar nämligen 8 år som bloggare idag.
Åtta år i den digitala bloggosfären, men tappra försök att förklara en smula vad Bibeln kan betyda i vardagen i vår tid, för mig.

Jag har fått ros, ris, mer rosor och ett par omgångar ordentligt med styrk, men sedan ännu mer ros.
Och då var det inte åsnan som trampade på mig (eller var det det?) utan bruna kängor och uppviglande ateister.

Guds frid till er alla.

Ett nytt kyrkoår är inringt, med NÅD.

Helene Sture Åsnefelt,

- enveten bloggare och bibeltuggare,
- med tack till församlingen i Mjällby på slättlandet i Lister, som för övrigt har kvar den gamla gudstjänstordningen med de välkända liturgiska sångerna : )

... och tjäna Herren med glädje!